#DebataPolska

#DebataPolska
to seria wyjątkowych wydarzeń realizowanych przez zespół
tygodnika liderów opinii "Wszystko Co Najważniejsze"
w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Najbliższa debata
już 5 grudnia 2017 r., o godz. 17.00.

Polska 2050. Spotkanie z Profesorem Andrzejem Zybertowiczem

Uczestnicy Debaty

Prof. Piotr BiałosProf. Piotr Biłos, szef polonistyki na prestiżowym paryskim INALCO, Prof. INALCO (Maître de conférences HDR) w Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) w Paryżu, gdzie kieruje polską sekcją, wykłada teorię literatury oraz jest współodpowiedzialny za katedrę stud. translatologicznych. Mgr literatury francuskiej i porównawczej (Sorbona), były profesor „agrégé”. Stworzył sekcję polską w ramach LEA (języki stosowane) na uniwersytecie Lyon III Jean Moulin. Prowadził także zajęcia w Ecole normale supérieure w Lyonie, a obecnie jest szefem komisji rekrutacyjnej tej uczelni w zakresie języka polskiego. Dzieciństwo spędził pomiędzy Polską, Algierią i Marokiem. We Francji ukazały się jego książki: Exil et modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde, Classiques Garnier, Paryż 2012 (Wygnanie i nowoczesność, ku literaturze w skali świata). Les jeux du „je”, construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski, Classiques Garnier, Paryż 2016 (Gry z „ja”, konstrukcja i dekonstrukcja wypowiedzi powieściowej u Wiesława Myśliwskiego). W Polsce w maju 2017 w krakowskim Znaku ukazały się jego Powieściowe Światy Wiesława Myśliwskiego. Organizator licznych sesji naukowych, ostatnia nosiła tytuł: „Awangardy literackie i artystyczne jako europejski wynalazek”, Paryżu 12-13 maja 2017.

Jean-Paul OuryJean-Paul Oury, strateg marketingu, doradca polityków francuskich, jeden z czołowych francuskich ekspertów komunikacji strategicznej. Współautor najważniejszych kampanii politycznych po 2006 r, w tym kampanii prezydenckich w 2007, 2012 i 2017 r. Wśród jego klientów są także klienci korporacyjni: m.in. MEDEF, Groupe La Poste. Przyjaciel i sojusznik zmiany wizerunku Polski.

Maciej ŚwirskiMaciej Świrski, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), MBA (Akademia Koźmińskiego). Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, pracował w szeregu polskich i zagranicznych firm z branży nowych technologii. Działa społecznie w kilku obszarach związanych z samoorganizacją społeczeństwa, w celu zwiększenia partycypacji społecznej w Polsce. Są to takie inicjatywy jak Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej, Obywatelski Ruch Kontroli Wyborów. Jest jednym z pomysłodawców odnowienia tradycji Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii i przez trzy lata był wicesuperiorem Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Oprócz publikacji blogowych ma w swoim dorobku publikację powieści “Tytuł zastępczy”, opowiadającej w sposób niemartyrologiczny o stanie wojennym. Jest założycielem Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom. Przez cztery lata był jej prezesem. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej oraz wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej.

Eryk MistewiczEryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, wydawcy m.in. kwartalnika „Nowe Media” oraz portalu liderów opinii „Wszystko Co Najważniejsze”. Laureat Polskiego Pulitzera. Konsultant strategii marketingowych autor strategii marketingu narracyjnego. Doradza pracując z firmami, instytucjami, osobami publicznymi w Polsce i we Francji.

Marek KacprzakModeratorem Debaty jest Marek Kacprzak. W Polsat News, gdzie pracuje, prowadzi „Wydarzenia. Opinie. Komentarze”. Wcześniej dziennikarz m.in. TVN24, TVP, RMF FM, Polska The Times. Naukowo zajmuje się ekonomiką kultury, w szczególności zarządzaniem w mediach i ekonomiką mediów.

Uczestnicy debaty

szczegóły debaty

KOLEJNA DEBATA W PRZYGOTOWANIU

Zapraszamy na www.Twitter.com/DebataPolska

Potwierdź udział